Nieuws

Geslaagde zwem6kamp

Tijdens de meivakantie hebben wij in de zwembaden De Swaneburg Coevorden, Stichting Bosbad Zwinderen en Bosbad Noord-Sleen een zwem6kamp georganiseerd in samenwerking met de buurtsportcoaches. Hiervoor hadden wij verschillende leuke zwemspelletjes uitgezet en een grote stormbaan geregeld. Op dinsdag was er een grote opkomst in De Swaneburg Coevorden. We hebben op de woensdag ook een mooie opkomst gehad in de buitenzwembaden, ondanks het frisse weer. In totaal hebben we rond de 135 deelnemers mogen ontvangen tijdens deze activiteiten.